• zaloguj się
 • utwórz konto

studia I i II stopnia - rekrutacja na semestr zimowy 2022/2023

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Inżynieria i Automatyzacja w Przemyśle Drzewnym (inżynierskie, stacjonarne, I stopień)

Szczegóły
Kod 3141013000
Jednostka organizacyjna Filia w Szczecinku
Kierunek studiów Inżynieria i Automatyzacja w Przemyśle Drzewnym
Forma studiów stacjonarne
Poziom kształcenia I stopnia
Profil studiów praktyczny
Języki wykładowe polski
Czas trwania 4 lata
Adres komisji rekrutacyjnej ul. Waryńskiego 1
78-400 Szczecinek (Centrum Badawczo-Rozwojowe)
tel. 660560340
Wymagany dokument
 • Dokumenty równoważne świadectwu dojrzałości
  Zadaj pytanie
Obecnie nie trwają zapisy.

(pokaż minione tury)

Інженерія та автоматизація лісової промисловості (Спеціальності першого (бакалаврського) рівня)

Jednostka prowadząca studia

Filia Politechniki Koszalińskiej w Szczecinku

 

Sylwetka absolwenta

Inżynieria i Automatyzacja w Przemyśle Drzewnym to kierunek o profilu praktycznym, którego program kształcenia ukierunkowany jest na nabycie praktycznych umiejętności i zdobycie doświadczenia zawodowego niezbędnych w dalszej karierze zawodowej. Szczególny nacisk położono na bezpośredni kontakt studenta z najnowszą aparaturą, maszynami i systemami informatycznymi, tworzącymi zautomatyzowane linie technologiczne w przemyśle przetwórstwa surowca drzewnego i meblarstwa. Znaczna część zajęć odbywa się bezpośrednio w zakładach pracy z wykorzystaniem najnowocześniejszych linii technologicznych i pod opieką osób z bogatym doświadczeniem zawodowym. Ponadto program kształcenia, poza aktualną wiedzą i umiejętnościami, umożliwia nabycie szczególnie cenionych w pracy zawodowej kompetencji społecznych.

 

Przedmioty preferowane

 • język polski
 • język obcy nowożytny
 • matematyka
 • fizyka i astronomia
 • chemia
 • geografia
 • informatyka

 

Specjalności

 • Automatyka i Utrzymanie Ruchu
 • Produkcja i Projektowanie w Przemyśle Drzewnym

Specjalności oferowane w ramach kierunku będą uruchomione, gdy udział zadeklaruje minimum 15 osób.

 

Zawody po studiach

 • główny technolog
 • specjalista ds. przygotowania produkcji
 • specjalista ds. automatyzacji produkcji
 • specjalista ds. utrzymania ruchu
 • specjalista ds. jakości
 • projektant
 • konstruktor

Zasady przyjęć