• zaloguj się
  • utwórz konto

studia I i II stopnia - rekrutacja na semestr zimowy 2022/2023

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Wzornictwo (licencjackie, stacjonarne, I stopień)

Szczegóły
Kod 1241012100P
Jednostka organizacyjna Wydział Architektury i Wzornictwa
Kierunek studiów Wzornictwo
Forma studiów stacjonarne
Poziom kształcenia I stopnia
Profil studiów praktyczny
Czas trwania 7 semestrów
Adres komisji rekrutacyjnej Sekcja Rekrutacji
Biura Obsługi Studentów
Politechniki Koszalińskiej
ul. Śniadeckich 2
75-453 Koszalin
pokój 6A

godziny przyjęć
poniedziałek - piątek: 10.00-14.00
telefony kontaktowe:
94 34 78 700
94 34 78 704
94 34 78 714

kontakt z wydziałowym koordynatorem rekrutacji
w godzinach: 10.00-13.00
od poniedziałku do piątku
telefon:
adres e-mail: rekrutacja@tu.koszalin.pl
Godziny otwarcia sekretariatu Pn-pt 9.00-15.00
Adres WWW https://wzornictwo.tu.koszalin.pl/
Wymagany dokument
  • Dokumenty równoważne świadectwu dojrzałości
  Zadaj pytanie
Obecnie nie trwają zapisy.

(pokaż minione tury)

Дизайн (Спеціальності першого (бакалаврського) рівня)

Obiekty unikatowe. Inspiracja wybraną kulturą / Autorka: Klaudia Jadczak / fot. Paweł Duszyński

Studia na kierunku WZORNICTWO przygotowują studenta do projektowania produktów i komunikacji wizualnej, są studiami artystycznymi, kładącymi nacisk na społeczną misję. Kształcenie obejmuje zagadnienia związane z teorią projektowania, wiedzą o człowieku, wiedzą techniczną, ekonomiczną, czy technikami wspomagającymi projektowanie. Integralną częścią studiów I stopnia, są kursy z rysunku, malarstwa i rzeźby oraz plener i praktyki zawodowe.

Studenci I stopnia mają możliwość wyboru jednej z dwóch specjalności: WZORNICTWA PRZEMYSŁOWEGO i KOMUNIKACJI WIZUALNEJ, przygotowany program kształcenia różni się jedynie w zakresie przedmiotów kierunkowych. Student ma możliwość wyboru kursów, które rozwijają jego indywidualne predyspozycje projektowe i zainteresowania w ramach  przedmiotów obieralnych. Wybór specjalności ściśle koresponduje z obszarem badań podejmowanych w ramach pracowni dyplomowej.

Kierunek Wzornictwo kształci studentów w zakresie projektowania wzornictwa. Wymogiem studiów w tej  dyscyplinie jest umiejętność połączenia zdolności artystycznych i kreatywności ze znajomością wielu zagadnień z zakresu technologii, ergonomii, sztuk plastycznych i innych dziedzin wiedzy. Polem działania designera  jest wszystko co nas otacza począwszy od przedmiotów codziennego użytku, ubrań, biżuterii, poprzez meble, środki transportu, narzędzia i środowisko pracy, po koncepcje różnorodnych obiektów wykorzystujących najnowsze technologie i materiały. Projektowanie komunikacji wizualnej, w tym: systemów identyfikacji firm i marek, informacji wizualnej, stron internetowych, grafiki wydawniczej, plakatów, znaków, opakowań oraz wielu innych form wizualnego przekazu dostępnych we współczesnym świecie.

Studia licencjackie trwają siedem semestrówW obowiązującej, zmodyfikowanej siatce studiów dla studentów pierwszego roku istnieje możliwość wyboru specjalności (wzornictwo przemysłowe lub komunikacja wizualna).
Absolwent studiów I stopnia otrzymuje dyplom ukończenia studiów na kierunku wzornictwo w specjalności wzornictwo przemysłowe lub komunikacja wizualna oraz tytuł zawodowy licencjata. Absolwenci studiów I stopnia mogą kontynuować naukę na trwających cztery semestry studiach II stopnia.

W zakres programu studiów I wchodzą następujące grupy przedmiotów: grupa treści podstawowych oraz grupa treści kierunkowych. W obrębie pierwszej grupy znajdują się m. in. przedmioty takie jak: intermedia, formy prezentacji produktu, marketing i zarządzanie, modelowanie cyfrowe, komputerowe wspomaganie projektowania, a także przedmioty teoretyczne związane z obszarem sztuki (np. teoria sztuki współczesnej, teoria i krytyka wzornictwa), uzbrajające absolwenta w kompetencje wspierające dalszy jego rozwój naukowy i zawodowy. Przedmioty artystyczne, mieszczą się w działalności Katedry Sztuk Plastycznych skupiającej pracowników naukowo-dydaktycznych, prowadzących badania w innych dyscyplinach i obszarach nauki. W wybranej pracowni, w ramach tej katedry, realizuje się zadania o charakterze badawczym, które można określić mianem alternatywnego projektowania, akcentującego ideę ponad aspekt użytkowy.

 

W grupie treści kierunkowych znajdują się przedmioty, które student może wybrać w ramach specjalności (projektowanie form przemysłowych, projektowanie komunikacji wizualnej) poprzez złożenie pisemnego zgłoszenia w dziekanacie na studiach I stopnia.

 

Dyplom licencjacki studenci realizują u wybranego przez siebie promotora, który ustala z dyplomantem temat i zakres pracy rok przed zakończeniem studiów, zgodnie z obowiązującym regulaminem.

 

Zapraszamy do obserwowania naszych social mediów:

fb: @WAiWPK

ig: @wydzial_aiw_pk


Zasady przyjęć