• zaloguj się
 • utwórz konto

studia I i II stopnia - rekrutacja na semestr zimowy 2022/2023

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Bioanalityka Chemiczna (inżynierskie, stacjonarne, I stopień)

Szczegóły
Kod 0841013400
Jednostka organizacyjna Wydział Mechaniczny
Kierunek studiów Bioanalityka Chemiczna
Forma studiów stacjonarne
Poziom kształcenia I stopnia
Profil studiów praktyczny
Języki wykładowe polski
Czas trwania 4 letnie
Adres komisji rekrutacyjnej Sekcja Rekrutacji
Biura Obsługi Studentów
Politechniki Koszalińskiej
ul. Śniadeckich 2
75-453 Koszalin
pokój 6A

godziny przyjęć
poniedziałek - piątek: 10.00-14.00
telefony kontaktowe:
94 34 78 700
94 34 78 704
94 34 78 714

kontakt z wydziałowym koordynatorem rekrutacji
w godzinach: 10.00-13.00
od poniedziałku do piątku
telefon:
adres e-mail: rekrutacja@tu.koszalin.pl
Godziny otwarcia sekretariatu Od poniedziałku do piątku 09.00-15.00
Adres WWW https://tu.koszalin.pl/wm
Wymagany dokument
 • Dokumenty równoważne świadectwu dojrzałości
  Zadaj pytanie
Obecnie nie trwają zapisy.

(pokaż minione tury)

Jednostka prowadząca studia

 Wydział Mechaniczny Politechniki Koszalińskiej 

Sylwetka absolwenta

Absolwent zostanie ukierunkowany na poszerzenie wiedzy w zakresie surowców, produktów i procesów wykorzystywanych w przemyśle chemicznym, kosmetycznym, spożywczym. Pozwoli to uzyskać wiedzę o kierunkach rozwoju przemysłu chemicznego w kraju i na świecie, sposobach badania składu wyrobów chemicznych, kosmetycznych, żywności i próbek środowiskowych oraz próbek biologicznych. Absolwent będzie kompetentny w stosowaniu nowoczesnych metod instrumentalnych, wykorzystywanych do analizy chemicznej i kosmetycznej, środowiskowej oraz żywności.  Kierunek kształcenia umożliwi mu również zapoznanie się z metodami postępowania z odpadami oraz sposobami promowania ekologii w różnych aspektach bioanalityki chemicznej. Absolwent zdobędzie wiedzę na temat metod organizacji pracy w laboratorium określonych branż przemysłowych. Rozwinie także umiejętności analitycznego myślenia, samodzielnego rozwiązywania problemów i odpowiedzialności za pracę własną, jak i pracę w zespole. 

 

Przedmioty preferowane

 • Język polski 
 • Język polski nowożytny 
 • Matematyka 
 • Fizyka i astronomia 
 • Chemia 
 • Geografia 
 • Biologia 

Perspektywy zawodowe

 • praca  w laboratoriach przemysłowych, w zakładach chemicznych, firmach zajmujących się produkcją i oceną jakości materiałów dla wszystkich dziedzin przemysłu chemicznego w tym kosmetyków i żywności; 
 • praca w jednostkach zajmujących się pomiarami i kontrolą zanieczyszczenia środowiska, w stacjach uzdatniania wód i oczyszczalniach ścieków, laboratoriach kryminalistycznych oraz w służbach sanitarnych.  
 • oraz w zależności od wybranej specjalności do pracy w przedsiębiorstwach w obszarze biokosmetologii i chemii kosmetycznej lub analizy żywności i chemii środowiskowej. 

Specjalności

 • BIOKOSMETOLOGIA I CHEMIA KOSMETYCZNA 
 • ANALIZA ŻYWNOŚCI I CHEMIA ŚRODOWISKOWA  
Specjalności oferowane w ramach kierunków będą uruchomione w sytuacji, gdy udział zadeklaruje minimum 15 osób. 

Zasady przyjęć