Unia Europejska
 • zaloguj się
 • utwórz konto

studia I i II stopnia - rekrutacja na semestr zimowy 2021/2022

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Sieci i Instalacje Budowlane (inżynierskie, niestacjonarne, I stopień)

Szczegóły
Kod 0542013300
Jednostka organizacyjna Wydział Inżynierii Lądowej, Środowiska i Geodezji
Kierunek studiów Sieci i Instalacje Budowlane
Forma studiów niestacjonarne
Poziom kształcenia I stopnia
Profil studiów ogólnoakademicki
Języki wykładowe polski
Czas trwania 4 letnie
Adres komisji rekrutacyjnej ul. Śniadeckich 2
75-453 Koszalin
telefon 94 34 78 531
pokój 4A
e-mail: wilsig.bos@tu.koszalin.pl
Godziny otwarcia sekretariatu Od poniedziałku do piątku 09.00-15.00
Adres WWW http://wilsigcms.wilsig.tu.koszalin.pl/rekrutacja/kierunek-sieci-i-instalacje-budowlane
Wymagany dokument
 • Dokumenty równoważne świadectwu dojrzałości
  Zadaj pytanie w związku z tymi studiami
Tura 3 (04.08.2021 16:01 – 28.10.2021 16:00)

(pokaż minione tury)

Jednostka prowadząca studia

 Wydział Inżynierii Lądowej, Środowiska i Geodezji

Przedmioty preferowane

 • język polski
 • język obcy nowożytny
 • matematyka
 • geogragia
 • fizyka i astronomia
 • informatyka
 • chemia
 • biologia

Zawody po studiach

 • kierownik budowy
 • inspektor nadzoru
 • kierownik projektu
 • projektant sieci i instalacji wodno-kanalizacyjnych, gazowych, ogrzewania i wentylacji
 • projektant instalacji odnawialnych źródeł energii
 • projektant, specjalista w stacji uzdatniania wody, oczyszczalni ścieków i składowisk odpadów
 • specjalista w zakresie sieci i instalacji budowlanych