studia I i II stopnia - rekrutacja na semestr zimowy 2018/2019

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

[3142013000] Inżynieria i Automatyzacja w Przemyśle Drzewnym (inżynierskie, niestacjonarne, I stopień)

Szczegóły
Kod 3142013000
Jednostka organizacyjna Wydział Przemysłu Drzewnego
Kierunek studiów Inżynieria i Automatyzacja w Przemyśle Drzewnym
Forma studiów niestacjonarne
Poziom kształcenia I stopnia
Języki wykładowe polski
Czas trwania 4 lata
Adres komisji rekrutacyjnej ul. Pilska 2
78-400 Szczecinek
tel. 660560340
Wymagane dokumenty
 • Dokumenty równoważne świadectwu dojrzałości
Dodatkowe informacje
 • Kontynuacja nauki języków nowożytnych
  Zadaj pytanie w związku z tymi studiami
Obecnie nie trwają żadne zapisy na te studia.

(pokaż minione tury)

Jednostka prowadząca studia

Wydział Przemysłu Drzewnego Politechniki Koszalińskiej

 

Sylwetka absolwenta

Inżynieria i Automatyzacja w Przemyśle Drzewnym to kierunek o profilu praktycznym, którego program kształcenia ukierunkowany jest na nabycie praktycznych umiejętności i zdobycie doświadczenia zawodowego niezbędnych w dalszej karierze zawodowej. Szczególny nacisk położono na bezpośredni kontakt studenta z najnowszą aparaturą, maszynami i systemami informatycznymi, tworzącymi zautomatyzowane linie technologiczne w przemyśle przetwórstwa surowca drzewnego i meblarstwa. Znaczna część zajęć odbywa się bezpośrednio w zakładach pracy z wykorzystaniem najnowocześniejszych linii technologicznych i pod opieką osób z bogatym doświadczeniem zawodowym. Ponadto program kształcenia, poza aktualną wiedzą i umiejętnościami, umożliwia nabycie szczególnie cenionych w pracy zawodowej kompetencji społecznych.

 

Przedmioty preferowane

 • język polski
 • język obcy nowożytny
 • matematyka
 • fizyka i astronomia
 • chemia
 • geografia
 • informatyka

 

Specjalności

 •  Automatyka i utrzymanie ruchu
 • Procesy i maszyny przemysłu drzewnego
 • Projektowanie mebli i wyrobów z drewna

Specjalności oferowane w ramach kierunku będą uruchomione, gdy udział zadeklaruje minimum 15 osób.

 

Zawody po studiach

 • główny technolog
 • specjalista ds. przygotowania produkcji
 • specjalista ds. automatyzacji produkcji
 • specjalista ds. utrzymania ruchu
 • specjalista ds. jakości
 • projektant
 • konstruktor

Zasady przyjęć