Unia Europejska
 • zaloguj się
 • utwórz konto

studia I i II stopnia - rekrutacja na semestr zimowy 2021/2022

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Transport (inżynierskie, niestacjonarne, I stopień)

Szczegóły
Kod 0842011800
Jednostka organizacyjna Wydział Mechaniczny
Kierunek studiów Transport
Forma studiów niestacjonarne
Poziom kształcenia I stopnia
Profil studiów ogólnoakademicki
Języki wykładowe polski
Czas trwania 4 lata
Adres komisji rekrutacyjnej Wydział Mechaniczny
ul. Racławicka 15-17
75-620 Koszalin
tel. 94 3478-311
tel. 94 3478-329
tel. 94 3478-330
e-mail: kr-wm@tu.koszalin.pl
Godziny otwarcia sekretariatu Od poniedziałku do piątku 09.00-15.00
Adres WWW http://wm.politechnika.koszalin.pl/
Wymagany dokument
 • Dokumenty równoważne świadectwu dojrzałości
  Zadaj pytanie w związku z tymi studiami
Tura 3 (04.08.2021 16:01 – 28.10.2021 16:00)

(pokaż minione tury)

Jednostka prowadząca studia

Wydział Mechaniczny Politechniki Koszailńskiej

 

Sylwetka absolwenta

Program kształcenia na kierunku Transport zakłada uzyskanie przez absolwenta:

 • podstawowej wiedzy i umiejętności koniecznych do zrozumienia zagadnień z zakresu budowy, wytwarzania i eksploatacji środków transportu,
 • podstawowej znajomości zasad mechaniki oraz projektowania z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi obliczeniowych,
 • gruntownej wiedzy i umiejętności koniecznych do realizacji różnych zadań transportowych w zakresie organizacji, analiz efektywności, doboru właściwych środków transportu, jak i logistyki oraz spedycji.

 

Przedmioty preferowane

 • język polski
 • język obcy nowożytny
 • matematyka
 • fizyka i astronomia
 • informatyka
 • geografia

 

Specjalności

 • Eksploatacja i diagnostyka środków transportu
 • Inżynieria systemów logistycznych
 • Rzeczoznawstwo i likwidacja szkód

Specjalności oferowane w ramach kierunków będą uruchomione w sytuacji, gdy udział zadeklaruje minimum 15 osób.

 

Zawody po studiach

 • doradca techniczny
 • kierownik serwisu samohodowego
 • specjalista ds. logistyki i spedycji
 • specjalista ds. diagnostyki samochodowej
 • specjalista ds. dystrybucji części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych

Zasady przyjęć